Automatiskt brandlarm – Kläckerivägen Blentarp

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.