Automatiskt brandlarm – Kläckerivägen Blentarp

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak tekniskt fel. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.