Automatiskt brandlarm Kiviks hotell

Station Brösarp larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll, information och återställning.