Automatiskt brandlarm. Kivik, Moriabacken.

Station Brösarp larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.