Automatiskt brandlarm. Kivik, HVB-hem Äppelviken.

Station Brösarp larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Trolig orsak rökning. Personal vill ha hjälp med återställning av larmet.