Automatiskt brandlarm. Kivik, Horsåkravägen.

Station Brösarp larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.