Automatiskt brandlarm Kivik

Station Brösarp larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i tillverkningsprocess. Kontroll och återställning.