Automatiskt brandlarm Kivik

Station Brösarp larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av oljedimma. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats för åtgärder.