Automatiskt brandlarm – Kastanjeskolan

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av intryckt larmknapp. Kontroll, information och anläggningsskötare övertar ärendet.