Automatiskt brandlarm Kastanjeskolan Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av smuts i en detektor. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats för vidare åtgärder.