Automatiskt brandlarm – kastanjeskolan Tomelilla.

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll, information och återställning.