Automatiskt brandlarm Kastanjeskolan Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker på automatiskt brandlarm som utlöst på grund av misstag. Kontroll och återställning.