Automatiskt brandlarm Kastanjeskolans idrottshall Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare kopplar bort aktuell sektion under tiden arbete pågår.