Automatiskt brandlarm Kastanjeskolan Tomelilla

Befälet i Tomelilla larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst av fukt i en detektor. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare vidtar åtgärder.