Automatiskt brandlarm Kastanjeskolan Idrottshall

Befälet i Tomelilla åker på automatiskt brandlarm som utlöst i samband med hantverksarbete. Kontroll och återställning.