Automatiskt brandlarm – Kåseberga

Station Löderup/Borrby åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.