Automatiskt brandlarm Kärnan Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning tillsammans med anläggningsskötare.