Automatiskt brandlarm Järnvägsgatan Löderup

Station Borrby larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.