Automatiskt brandlarm Ingelstad

Station Tomelilla automatlarm Ingelstad ingen Brand. Anläggningsskötare på plats handhar ärendet.