Automatiskt brandlarm – Industrigatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmewt.