Automatiskt brandlarm ICA Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som visar sig utlöst på grund av vattenånga i samband med städning. Kontroll och återställning. Överlämnar till anläggningsskötare.