Automatiskt brandlarm HVB-hem Strandbadsvägen Simrishamn

Åter igen larmas station Simrishamn på ett automatiskt brandlarm som är utlöst av intryckt larmknapp. Ingen brand – sabotage. Kontroll, information och återställning. Anläggningsskötare på plats övertar ärendet som kommer att polisanmälas.