Automatiskt brandlarm – Humlevägen Kivik

Ingen brand på objektet.Orsak är vattenånga. Lämnar över ärendet till anläggningsskötare.