Automatiskt brandlarm Hotell Prins Carl Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga från en dusch. Kontroll och återställning.