Automatiskt brandlarm Hotell Klara

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, återställning och överlämnande till anläggningsskötare.