Automatiskt brandlarm Hotell Klara Ystad

Station Ystad larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.