Automatiskt brandlarm Hörrs byaväg Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll, återställning och anläggningsskötare ringer efter servicetekniker för åtgärd.