Automatiskt brandlarm Hedeskoga

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning.