Automatiskt brandlarm. Hedeskoga, Hedeskogavägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av insekter.