Automatiskt brandlarm Hamngatan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i samband med matlagning. Kontroll och återställning.