Automatiskt brandlarm – Hamngatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak är en vattenläcka. Ägare övertar ärendet efter att räddningstjänst är klar på plats.