Automatiskt brandlarm Hamngatan Ystad

Station Ystad åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete.