Automatiskt brandlarm Hammenhögs skola

Station Borrby larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Felande sektion kopplas bort och åtgärdas under dagen.