Automatiskt brandlarm. Hammenhög.

Station Borrby och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av intryckt larmknapp.