Automatiskt brandlarm Hammenhög

Station Borrby larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med matlagning. Kontroll och återställning samt information till fastighetsägaren.