Automatiskt brandlarm GT Prototyper AB

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Tekniker finns redan på plats i annat ärende och felsöker den felande detektorn.