Automatiskt brandlarm – Gruppboendet Symfonin i Svarte

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst på grund av matlagning.