Automatiskt brandlarm Glimmingehus

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare vidtar åtgärder.