Automatiskt brandlarm Glemmingebro

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll, information och återställning.