Automatiskt brandlarm Glemmingebro

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av smuts i en detektor.