Automatiskt brandlarm. Gislöv.

Station Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synlig orsak, tekniskt fel. Ärendet lämnas över till fastighetsägaren.