Automatiskt brandlarm. Gemmingebro, Redskapsvägen.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.