Automatiskt brandlarm. Gärsnäs, Vinkelgatan.

Befälet från Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synlig orsak.