Automatiskt brandlarm. Gärsnäs, Torggatan.

Station Simrishamn och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av vattenånga.