Automatiskt brandlarm. Gärsnäs, Torggatan. (Sol i Gärsnäs).

Station Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.