Automatiskt brandlarm. Gärsnäs, Malmövägen.

Station Simrishamn larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.