Automatiskt brandlarm Gärsnäs

Befälet i Simrishamn åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med att tekniker arbetar med anläggningen.