Automatiskt brandlarm Gamla Torg Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst på grund av tekniskt fel. Anläggningsskötare kontaktar servicetekniker.