Automatiskt brandlarm Gamla Rådhuset Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning.