Automatiskt brandlarm Gamla Lundavägen Blentarp

Station Sjöbo larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare byte detektor.